Chào mừng đến với WEVINA!

Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Thuận lần thứ II, nhiệm kỳ 2013-2018.

Chủ tịch: đ/c Trần Ngô

Phó Chủ tịch: đ/c Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Nhận Cờ thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam